2021 Toyota RAV4 Prime
2021 Toyota Venza
2020 Toyota Corolla
2019 Toyota Corolla Hatchback